Regulamin Firmy Portretowe >>S. I. Witkiewicz<< - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
narysowanej twarzy w celu dania do zrozumienia, że to ta część właśnie
się nei podoba, powiedzenie takie jak: "jestem za ładna", czy "Czy ja
jestem taka smutna?", "To nie jestem ja", w ogóle wszystko i to tak pod
względem dodatnim, jak ujemnym. Po namyśle, ewentualnie po poradzeniu
się osób trzecich, klient mówi tak (lub nie) i koniec - po czym
podchodzi (lub nie) do tak zwanego "okienka kasowego", tzn. po prostu
wręcza firmie umówioną sumę. Nerwy firmy, ze względu na niesłychaną
trudność zawodu tejże, muszą być szanowane.

#4. Niedozwolone jest pytanie się firmy o jej zdanie o wykonanym
portrecie, jako też wszelkie rozmowy na temat rysunku, znajdującego
się w robocie.

#5. Firma zastrzega sobie prawo rysowania bez świadków, o ile to jest
możliwe.

#6. Portrety kobiece z obnażonymi szyjami i ramionami są o jedną trzecią
droższe. Każda ręka kosztuje jedną trzecią ceny. Co do portretów z
rękami, lub w całej figurze - umowy specjalne.

#7. Portret nie może być oglądany aż do ukończenia.

#8. Technika jest mieszaniną węgla, kredek, ołówka i pastelu. Wszelkie
uwagi techniczne są wykluczone, jak również żądanie poprawek.

#9. Firma podejmuje się wykonania portretów poza lokalem firmowym
jedynie w wypadkach wyjątkowych (choroba, podeszły wiek itp.),
przy czym musi być gwarantowana firmie skrytka, w której można by
pod kluczem przechowywać nieukończony portret.

#10. Klienci są obowiązani zjawiać się punktualnie na seanse, gdyż
czekanie źle wpływa na nastrój firmy i może źle wpłynąć na wykonanie
wytworu.

#11. Firma udziela rad co do oprawy i pakowania portretów, ale nie
podejmuje się takowego. Dyskusja nad oprawą wykluczona.

#12. Firma zostawia pełną swobodę co do ubioru modela i
s t a n o w c z o n i e z a b i e r a g ł o s u w t e j
s p r a w i e.

#13. Firma prosi o uważne przestudiowanie regulaminu. Nie mając żadnej
egzekutywy, liczy na delikatność i dobrą wolę klientów, co do
wypełnienia warunków. Przeczytanie i zgodzenie się na regulamin uważa

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


  Dowiedz się więcej
1  Eros i rewolucja - stosunki panujące między postaciami
2  Szewcy – katalog bohaterów
3  Groteska i absurd w „Szewcach”Komentarze
artykuł / utwór: Regulamin Firmy Portretowe >>S. I. Witkiewicz<<    Tagi: